zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 26
ČLÁNEK: Počet zobrazení 2109. (Sessions 2058)
Poznámky a posměšky o povaze právníkova povolání
     

Poznámky a posměšky o povaze právníkova povolání

Milan Kundera ve „Směšných láskách“ píše, že ženy dávají ex post událostem jiný smysl. Právníci ostatně dělají totéž.

*

Anglické dělení advokátů na sollicitory a barristry má mnohé do sebe. Existují totiž právníci, kteří v klidu pracovny a bez časového tlaku dovedou promyslet určitou záležitost a navrhnout její řešení. Nedokáží však pohotově reagovat na okamžitou situaci. Důkladně se nachystají na soudní jednání a uplatňují svou přípravu i tehdy, když se jednání vyvíjí odchylně od jejich předpokladů; jsou pak podobni těm neobratným mladíkům a dívkám, co si připraví přesný scénář své milostné schůzky a jsou v rozpacích, když se partner chová odchylně od plánovaného algoritmu.

Jedinci s povahou sollicitorů trpívají také – jak říkají Francouzi – „nápady na schodech“. Až při odchodu ze soudní budovy zjišťují, co příhodného měli učinit a prohlásit v jednací síni; právě tím se liší od kolegů, kteří jsou již svou povahou určeni k tomu, aby byli barristry.

*

Chytrost se stává moudrostí až tehdy, když jsme schopni tlumit vnější projevy své myšlenkové brilance. Pokud to advokát nedokáže, mnohdy rozladí méně intelektuálně oslnivé soudce a občas i napoví druhé straně, jak a čím by měla ve sporu argumentovat.

*

Starý vtip s moderní rekvizitou i soudobým obsahem: Podnikatel odjel do lázní a uložil svému advokátovi, aby ho okamžitě informoval, jaký byl výsledek jednoho z jeho soudních sporů. Za několik dnů advokát posílá „esemesku“: SPRAVEDLIVÁ VĚC ZVÍTĚZILA. A podnikatel stejným způsobem přikazuje: OKAMŽITĚ SE ODVOLEJTE.

*

Podstata amerického porotního procesu prý spočívá v tom, že dvanáct dost náhodně vybraných osob odhlasuje, která strana má lepšího právníka.

*

Z mnoha amerických anekdot o advokátech považuji za nejroztomilejší tuto: Zesnulý advokát zaklepe na nebeskou bránu a naříká: „Proč já jsem jenom musel zemřít tak mladý, v pouhých padesáti letech?“ Svatý Petr nahlédne do svých záznamů a praví: „Tady něco nehraje. Podle odpracovaných hodin, které jste vyúčtoval svým klientům, vám muselo být 178 let.“

*

Parafrází Tayllerandova výroku bych řekl, že slovo bylo dáno právníkovi proto, aby zastřel podstatu určitých událostí. Když se v jednom státním úřadu ztratil spis, sdělovali to žadateli pomocí téměř básnivé formulace: „V mezidobí vyšel Váš spis z patrnosti a proto Vás žádáme o jeho rekonstrukci.“

Člověk si docela plasticky představí, jak se spis jednoho dne sebere a tiše, krok za krokem, „vychází z patrnosti“.

*

V banálním vtípku pracovník připojí k cestovní zprávě i účet z nočního klubu. Když je žádán o vysvětlení této nákladové položky, napíše lakonicky: „Člověk není ze dřeva.“ Stejně znějící větou by mohl advokát zdůvodňovat svůj palmární účet tehdy, když ho pomyšlení na klientovu kauzu budilo ze spánku a když si ještě dlouho v myšlenkách přehrával scény ze soudní síně a trápil se myšlenkami, co měl či neměl v té situaci prohlásit nebo udělat.

Mimochodem, jakási zahraniční statistika zjistila, že právníci v konfliktních povoláních (advokáti především) nemají nijak zvlášť velkou naději dožít se vysokého věku. Mnohem lépe jsou na tom například kněží (zejména ti protestantští) i vysokoškolští profesoři. Zajímalo by mne ovšem, jak by si v této tabulce stáli vysokoškolští učitelé, kteří se zároveň zabývají advokacií.

*

Ta historka se dá uplatnit při různých příležitostech. V rodině nefunguje splachovací zařízení a pozvou si instalatéra. Ten přijde, podívá se na zařízení, jednou klepne, dá tím vše do pořádku a vystaví účet na tisíc korun. Přednosta domácnosti se podiví a požádá o podrobnější rozpis nákladů. Instalatér napíše:

- jedno klepnutí – 10,- Kč, věděl jak a kam klepnout – 990,-- Kč. U právního poradce jde také především o to, aby „věděl, kam a jak klepnout“. Někdo se může zabývat kauzou dlouhé hodiny a stále ťuká na falešné místo; jiný se s věcí zdárně vypořádá jako instalatér v naší historce. Klient pak ovšem snadno získá dojem, že si chléb svůj ani zdaleka nezískává v potu tváře. Někdy tak nutí právníka, aby předstíral dlouhé hodiny aktuálního přemýšlení, i když v jeho okamžitém nápadu jsou skryta celá léta dřívějšího studia a někdy i geneticky kódovaná zkušenost předků.

*

Říká se, že vděčnost není politická kategorie. Existují i mnohá svědectví o tom, že advokátům projevují málo vděčnosti právě ti klienti, kteří by k tomu měli nejvíc důvodů. Gándhí to vyjádřil touto metaforou: Když jste zachránili člověka, který se topil, bude vám nějaký čas slovně projevovat svou vděčnost. Po nějakém měsíci však od vás bude schopen vymáhat náhradu za klobouk, o nějž přišel při té záchranné akci.

Petr Hajn

Petr Hajn

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 6 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 26

 

Chapadlo

FOTOGRAFICKÝ EXKURZ: Konference ,,Elektronický obchod v českém a evropském horizontu" (5.4.2001)

FOTOGRAFIE: Studentský koncert 10.4.2001 spojený s výstavou

FOTOGRAFICKÝ EXKURZ: Otevírání Moravské zemské knihovny

Poznámky a posměšky o povaze právníkova povolání

Boj o život

Hračka je mrtvá

KDO ŘÍKÁ, ŽE MARIHUANA JE ŠPATNÁ, JE IDIOT

Z údolí až na vrchol

SVĚT PODLE PARALAXY

Ke mně má každý dveře otevřené - Rozhovor s doc. Janem Svatoněm

Ten ho má a ten ho nemá aneb Pojišťování osob u nás

Úřednické právo

Další změny systému přidělování kolejí?

JUDr. Šašek*

JAK SE ŽIJE S JAZYKOVOU VÝBAVOU

Hospody

Co nás trápí...

Okradená noc

Magisterka

Ed Fagan a Temelín

Zachyceni v Síti

Tvorba a svoboda člověka

Chtěli jsme se zeptat

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA

OTEVŘENÍ MZ KNIHOVNY ANEB BYLI JSME PŘI TOM

Pedagogické minimum jako PVP?

Moravská zemská knihovna aneb Chtěli jsme se zeptat...

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners