zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 26
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1616. (Sessions 1609)
Chtěli jsme se zeptat
     

Chtěli jsme se zeptat

Bylo naším úmyslem získat informace ,,autorizované z nejvyšších míst“, ale jak známo, čas v MZK běží poněkud jinak (Einsteinova dilatace času je zde na místě) a odpovědí na naše otázky jsme se nedočkali. Pamětlivi odkazu Karla Jaromíra Erbena sbírali jsme informace do ,,kytice lidové užvaněnosti“, a tak nebylo složité zjistit, co v ódách na české knihovnictví chybělo.

Zajímavé jsou dějiny budovy ,,staré knihovny“ – jak se zdá, můžeme být klidní, neboť minulost i budoucnost jsou podobně mlhavé. Jedno je jisté – byly zde veřejné služby před knihovnou, v době knihovny a budou i po ní – doufejme, že v různých podobách. Služby ,,před knihovnou“ objasňují původní účel budovy na Kounicově ulici, kdy ,,zdroje blízké vedení“ (obzvláště elektrickému) potvrzují ledacos: vlastníkem byl věhlasný kavárník, restauratér a hoteliér Zeman (Zemanova kavárna u Mahenova divadla je poměrně známa) a společník, kteří zde provozovali ,,restauratérství“ – přesněji v přízemí hospodu, v místech bývalé studovny restauraci a tančírnu a ve vyšších patrech menší apartmá (klidně popusťte svoji fantazii, neboť ke klášterním celám to prý mělo věru daleko… S ohledem na umístění kanceláří knihovny si vtipy jistě domyslíte sami).

A budoucnost? Určitě KRAJE… (a kousek prostorů by snad měla krajům ukrojit i nějaká fakulta).

Nová budova MZK je značně futuristická (kolegy se suicidálními tendencemi jistě zaujme ochoz v sedmém podlaží a ti, kdož trpí různými prostorovými fobiemi – obzvláště z vysokých prosklených prostor – si budou pro knížky posílat zřejmě své psychicky otužilejší spolužáky) a  také prostorná… ,,Na všechny knížky“ chtělo by se říct. Zapomeňte! Pakliže jste se již setkali se zkratkou DEP (=depozitář) a doufáte, že už na takto označené knihy nebudete muset čekat, odsuňte své doufání do krajin snů. Depozitáře v Nesovicích a Hostimi totiž zůstávají. Čekání na takto dislokované knížky bude podle všeho stále stejné – ,,do tří dnů“ (v případě, že bude kniha nalezena…). Proč, když jsou kilometry depozitářových regálů nové budovy prázdné?! Pro MF DNES (30.3.2001) uvedl dr. Kubíček, že v depozitářích (rozuměj Nesovice a Hostim) zůstávají knihy, které jsou zapotřebí ,,tak jednou za deset let“ (statisticky mi vychází, že si půjčuji asi 5 knih měsíčně, z čehož je jedna ,,DEP“ – hypotéza: 12 měsíců násobeno jednou ,,DEP“ a to vynásobeno pěti lety studia na vysoké škole… to máme šedesát. A každá z nich je potřeba jednou za 10 let. Takže podle hodinek v MZK student zestárne za 5 let času - běžného studia - v knihovně o 600 let – hmm, to souhlasí…).

Příslibem pro 21. století je nová verze knihovnického programu ALEPH. Doufejme, že bude o krůček dále, než ta stará, protože počítačově negramotné obyvatelstvo se ještě donedávna vrhalo k lístkovým katalogům a mládež zvyklá na software by Microsoft marně tápala ,,kde že jsou tady ty Windows?!“ – přínosem jsou nepochybně webové stránky www.mzk.cz, které však zdaleka nejsou využívány tak hojně, jak by si zasloužily – málo se o nich ví… Jen možnost rušení rezervovaných knih snad chybí k dokonalosti. Padesát počítačů s internetem a počítačová učebna! (Hosana!)

Velké studovny… obrovské studovny… všude… co podlaží – to studovna… přiznávám, že to vypadá poněkud podezřele, protože mne to podvědomě nabádá ,,Zůstaň tady s tou knihou! Nikam ji nenos!“ a ač jsem viděl desítky počítačů, nepotkal jsem žádné kopírky (vyjma jisté firmy sídlící nedaleko vchodu, ale když už budu moci jít s knihou o tři poschodí níže, tak si ji určitě budu moci vzít i domů…). Vzpomínám na ,,permanentně unavenou“ kopírku v oddělení starých tisků – zdalipak i ta se bude stěhovat?! (budu chvíli hrát optimistu: Věřím, že i toto oddělení bude mít svoji novou, kvalitní kopírku a budu-li si chtít okopírovat – dle autorského zákona a dalších souvisejících předpisů – část starého tisku, nebudou mi v tom činěna žádná protivenství).

A když bude knihovna ,,v tom kopírování“, dovoluji si vznést návrh: požádat vedoucího oddělení starých tisků, pana dr. J. Vobra, zda-li by knihovně nezapůjčil k okopírování ze své sbírky několik desítek tisků, které jsou již roku 1936 v ,,Knihopisu československých tisků“ (1501-1800) dr. Z. Tobolky uváděny jako ,,tou dobou nezvěstné“. Naštěstí revidované dodatky ke ,,Knihopisu…“ z roku 1994 již našly majitele dalších výtisků těchto unikátů, o nichž se roku 1936 dle Knihopisu nevědělo (obvykle v jednom až třech výtiscích na celém světě) – a protože je to kulturní dědictví velké hodnoty, domnívám se, že by bylo velkorysé, kdyby vedoucí oddělení starých tisků věnoval oddělení starých tisků kopie toho, co kvůli ztrátě (a stále evidovanému ,,dnes nezvěstné“) nemá ani archiv, ani MZK… Co popřát knihovně 3. tisíciletí? Techniku už má – tedy přejme skvělé lidi, kteří se budou o paměť lidstva starat a snad se o ni s námi i podělí…

Tomáš Tyl

Tomáš Tyl

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 26

 

Chapadlo

FOTOGRAFICKÝ EXKURZ: Konference ,,Elektronický obchod v českém a evropském horizontu" (5.4.2001)

FOTOGRAFIE: Studentský koncert 10.4.2001 spojený s výstavou

FOTOGRAFICKÝ EXKURZ: Otevírání Moravské zemské knihovny

Poznámky a posměšky o povaze právníkova povolání

Boj o život

Hračka je mrtvá

KDO ŘÍKÁ, ŽE MARIHUANA JE ŠPATNÁ, JE IDIOT

Z údolí až na vrchol

SVĚT PODLE PARALAXY

Ke mně má každý dveře otevřené - Rozhovor s doc. Janem Svatoněm

Ten ho má a ten ho nemá aneb Pojišťování osob u nás

Úřednické právo

Další změny systému přidělování kolejí?

JUDr. Šašek*

JAK SE ŽIJE S JAZYKOVOU VÝBAVOU

Hospody

Co nás trápí...

Okradená noc

Magisterka

Ed Fagan a Temelín

Zachyceni v Síti

Tvorba a svoboda člověka

Chtěli jsme se zeptat

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA

OTEVŘENÍ MZ KNIHOVNY ANEB BYLI JSME PŘI TOM

Pedagogické minimum jako PVP?

Moravská zemská knihovna aneb Chtěli jsme se zeptat...

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners