zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 26
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1858. (Sessions 1836)
Další změny systému přidělování kolejí?
     

Další změny systému přidělování kolejí?

V pondělí 2.4.2001 se uskutečnila schůze Komise pro sociální otázky pořádaná Akademickým senátem MU. Této schůze se zúčastnili dva členové akademického senátu (P. Lidman a J. Nantl), zástupci všech kolejních rad na MU a doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. Cílem této schůzky bylo projednat návrh studentské komory AS MU týkající se: 1) změny systému rozdělování ubytovacích kapacit kolejí MU a 2) změna struktury a ustavování orgánů spolupůsobících při správě kolejí MU (pro bližší informace viz. nástěnka na is.muni.cz, kde jsou oba předkládané návrhy zveřejněny).

Z návrhu studentské komory i z diskuse, která se o předložených tématech rozpoutala, ovšem vyplynulo, že vážení členové akademického senátu nejsou obeznámeni s procesem, který vedl k výslednému konsensu všech fakult a tedy i k současném systému. Ctihodní senátoři se zřejmě ani neseznámili se zápisy ze zasedání Kolejní komise rektora MU. O hlubokém nepochopení problematiky studentskou komorou akademického senátu svědčí i fakt, že se zástupci kolejních rad jednotně postavili za udržení stávajícího systému s výjimkou dílčího návrhu senátora Lidmana, který předpokládal zavedení možnosti zažádat o ubytování na více kolejích, přičemž jednotlivé objekty by žadatel seřadil dle svých preferencí. Bohužel ani v tomto bodě nepřišla studentská komora s ničím novým a převratným, neboť podle informací doc. JUDr. Gregorové, CSc. se na tomto návrhu pracuje a je jen otázkou času, kdy bude použit v praxi.

Je škoda, že taková instituce jakou je Studentská komora Akademického senátu MU nepřistupuje k problémům, které se dotýkají valné většiny studentů MU pečlivěji a s důkladnější přípravou. Střílet od boku a zahazovat tak několikaletou práci lidí, kteří se v dané oblasti orientují jistě reputaci akademického senátu nezvýší. A pak si páni senátoři naříkejte, že zájem o věci veřejné je na fakultě, potažmo na celé univerzitě malý!!!

David Sehnálek

Lenka Novotná

David Sehnálek, Lenka Novotná

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 3 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 26

 

Chapadlo

FOTOGRAFICKÝ EXKURZ: Konference ,,Elektronický obchod v českém a evropském horizontu" (5.4.2001)

FOTOGRAFIE: Studentský koncert 10.4.2001 spojený s výstavou

FOTOGRAFICKÝ EXKURZ: Otevírání Moravské zemské knihovny

Poznámky a posměšky o povaze právníkova povolání

Boj o život

Hračka je mrtvá

KDO ŘÍKÁ, ŽE MARIHUANA JE ŠPATNÁ, JE IDIOT

Z údolí až na vrchol

SVĚT PODLE PARALAXY

Ke mně má každý dveře otevřené - Rozhovor s doc. Janem Svatoněm

Ten ho má a ten ho nemá aneb Pojišťování osob u nás

Úřednické právo

Další změny systému přidělování kolejí?

JUDr. Šašek*

JAK SE ŽIJE S JAZYKOVOU VÝBAVOU

Hospody

Co nás trápí...

Okradená noc

Magisterka

Ed Fagan a Temelín

Zachyceni v Síti

Tvorba a svoboda člověka

Chtěli jsme se zeptat

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA

OTEVŘENÍ MZ KNIHOVNY ANEB BYLI JSME PŘI TOM

Pedagogické minimum jako PVP?

Moravská zemská knihovna aneb Chtěli jsme se zeptat...

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners