zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 21
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1717. (Sessions 1695)
Z výroční zprávy fakulty
     

Z výroční zprávy fakulty

Akademický senát Právnické fakulty MU na svém prvním zasedání s novými senátory z řad studentů zvolil svého předsedu, kterým se znovu stal Dr. Mrkývka a zejména projednal za účasti pana děkana Bejčka Výroční zprávu fakulty za rok 1999 a připomínky SK k ní. V úvodu zprávy je zmíněno, že se na fakultě již většinově studuje podle nového studijního plánu, kde došlo k posílení pozitivně právních předmětů.

V souvislosti s ním je konstatováno, že jediným podstatným neuskutečněným záměrem je průřezovost státní závěrečné zkoušky, která měla být skládána ze všech čtyř nejdůležitějších předmětů (občanské, obchodní, trestní a správní právo), ale toto není z personálních důvodů možné. Proto také zůstává zkouška dvoupředmětová, dle výběru studenta+teorie práva.

Dalším třecím bodem je deklarované snižování kontaktních hodin ve výuce, které je v rozporu se záměrem udržet povinné semináře. K tomuto snižování ale bude docházet s ohledem na ekonomický tlak z Univerzity, která se snaží o zvýšení počtu studentů na všech fakultách právě na úkor rozsahu povinné výuky.

Pan děkan též zmínil damoklův meč, jež se nad fakultou nebezpečně zvedá v podobě restrukturalizace pedagogického sboru a celé fakulty.

Výroční zpráva poměrně pozitivně hodnotí zavedení nového informačního systému a zejména úsilí pracovníků a pracovnic LVT a studijního oddělení, kteří jen díky velkému vypětí všech sil zabezpečili jeho fungování. V oblasti péče o studenty je poukázáno na zvýšení počtu počítačů v učebnách, pořízení stolů před velké přednáškové místnosti apod. Některým učitelům bylo také vytknuto svévolné spojování přednášek, na které se nedostavilo dostatečné množství studentů.

Poměrně špatná je úroveň fakultní publikační činnosti a grantová úspěšnost pedagogů. Ke zlepšení došlo v oblasti zahraničních výjezdů studentů fakulty, zejména díky navázání spolupráce v rámci programu Socrates. Hospodaření fakulty za minulý rok skončilo mírným přebytkem (téměř 1,5 mil. Kč), který se stane součástí rezervního fondu.

-mj-

Autor: -mj-

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 21

 

Chapadlo

Z výroční zprávy fakulty

O životě amerických studentů práv

Noční tramvaj

Píšete do šuplíku?

Samotáři

Studentská komora Rady vysokých škol

Průvodce studiem

Koncipient

Sklíčenost je klíč k veřejnému domu smíchu

Kaufman, Carrey a jiná zvířata

Adolf Hitler: Mein Kampf

Hospody - plán

Uklízečka z Honkongu

Chvála pitoreskních příkladů aneb Pokus o definici vechna

Jak se žije s nadměrnou znalostí fyzikálních zákonů

Naši drsní furianti

Lék na nezaměstnanost - snížení daní

Koupě bytu ve tmě českého práva (kdo moc ví, špatně spí)

Bylo nás čtyři

Only in America

Akreditace Moravské právnické školy – rozhovor s prof. Bejčkem a prof. Holländerem

Zpoza křa

Právnická vysočina po čtyřech

Co nám protéká mezi prsty

Nová pravidla během hry?

Uplatnění v Praze?

Závěry práce Vztah Ústavního soudu a soudů obecných

Odvahu k jasnému NE

Třídění odpadu

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners