zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 15
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1794. (Sessions 1769)
Rozhovor s děkanem PrF MU prof. Josefem Bejčkem
     

Rozhovor s děkanem PrF MU prof. Josefem Bejčkem

Slovenští studenti a fakulta

Pane děkane, slovenští studenti v poslední době zažívají díky novému vysokoškolskému zákonu určitou nejistotu ohledně studia na této fakultě a jeho formy. Co tedy mohou očekávat?

Nejistota mohla vzniknout snad kvůli komentářům žurnalistů po sjednání tzv. Prováděcího meziministerského protokolu z 15. ledna 1999 a po nepřesných a  zavádějících informacích poskytovaných MŠMT ČR, ale nikoliv kvůli našemu právně souladnému postupu. My jsme slovenské studenty informovali vyhláškou na Úřední desce děkanátu již dne 3.2.1999, že podmínky jejich studia nejsou dotčeny a řídí se platně sjednanými smlouvami o zajištění magisterského denního studia za úhradu. Studenti tedy mohou očekávat jen to, k čemu se již dříve smluvně zavázali a nemusí se obávat, že by jim někdo vnucoval cokoliv v rozporu se smlouvou. Není tedy jakýkoliv důvod ve vztahu fakulty ke stávajícím slovenským studentům cokoliv měnit.

Mění na tom něco před nedávnem uzavřená mezivládní dohoda? Jaký bude režim pro nové studenty ze Slovenska?

Protokol mezi MŠMT ČR a MŠ SR z 15.1. 1999 není možno vnitrostátně provádět na základě § 106 zákona č. 111/1998 Sb., ale jen ev. na základě smluv mezi MŠMT a příslušnými vysokými školami. Podrobný právní rozklad na základě stanoviska Ministerstva zahraničních věcí má MŠMT k dispozici již téměř půl roku, aniž na něj jakkoliv věcně reagovalo. Protokol nemohl zasáhnout do platných a účinných soukromoprávních smluv mezi fakultou a slovenskými samoplátci. Protože zákon č. 111/1998 Sb. neobsahuje přechodná ustanovení ve vztahu k existujícím soukromoprávním smlouvám a ani zmocnění pro MŠMT o této věci rozhodnout, zůstávají tyto vztahy nedotčeny. Exekutivní protokol, jímž se bez právní opory ruší stovky platně zavřených soukromoprávních smluv, je evidentním kompetenčním vybočením státních orgánů.

Noví uchazeči ze SR budou mít v souladu s Protokolem možnost zúčastnit se všeobecného přijímacího řízení (tedy spolu s českými uchazeči) a uspějí-li, budou přijati ke studiu za stejných podmínek jako Češi. Vůči českým studentům na Slovensku se postupuje recipročně. V souladu s § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách navíc umožníme slovenským uchazečům magisterské studium oboru právo ve slovenském jazyce se stanovením poplatků (za úhradu)

Proč u nás v Brně se bude nadále platit? Ostatní fakulty přece raději s ministerstvem v této věci nebojují ...

Já bych se spíš zeptal, proč by se platit nemělo, když je to v souladu s právem? Jak bych právně zdůvodnil Akademickému senátu a rektorovi dramatický výpadek v plánovaných příjmech fakulty a university? Platit se bude zkrátka proto, že jde o platně smluvně sjednanou cenu, a nikoliv o poplatek na základě později přijatého zákona. Zákonem později zavedený termín „poplatek“nemůže přece zpětně reinterpretovat obsah dříve jasně učiněného ujednání o smluvní ceně plnění. Nikoho jsme ani dříve k placení nenutili. Studenti samoplátci však byli přijati jen a pouze do studia za úhradu, které podle smlouvy končí mj. nezaplacením sjednané úhrady. V jiné formě studia studovat nemohou, neboť do ní nebyli přijati a ani zákonem nebo právně relevantní mezinárodní smlouvou převedeni. Každý ale může zkusit štěstí - přestane-li být samoplátcem - projít všeobecnými přijímacími zkouškami.

Jak se ostatní fakulty staví k ochraně svých oprávněných zájmů, je jejich věcí a odpovědní funkcionáři ponesou odpovědnost před svou akademickou obcí. Pokud se však jedná o právnické fakulty v ČR (s ostatními jsem se v této věci nekontaktoval), nemáte pravdu- náš postoj k problému je shodný a sdílí jej i děkan bratislavské právnické fakulty UKo.

JAN HLADKÝ

JAN HLADKÝ

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 15

 

Chapadlo

Rozhovor s děkanem PrF MU prof. Josefem Bejčkem

POZDRAV Z ANGLIE

Kosovo - obžaloba fašismu v nás

Knihovna a dobrá vůle

Problémy fakticity procesního účastenství

Hospody

Honba za tógou ´99

Hledání Pavlíka Morozova

Babička se nepovedla

Ad Causa Management

Ad Malé zamyšlení nad politikou zaměstnanosti

Průvodní text k tématu SK AS PrF MU

Nechtěná demokracie

Pohled zevnitř

Jak je to v Praze?

Pohled zvenčí

Papírové polobotky

Krátce

Volové se smát nepotřebují

Volby ve třeťáku potřetí

Kudy ven?

Volební blamáž aneb myslíme jinak

Tramvaj do stanice Existence

Dívej se do tmy, je tak barevná

Ústavní vlaky a evropské rychlovlaky

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners