zpet na index  
Časopis studentů Právnické fakulty MU v Brně
Menu
 +  úvod
 +  poslední info
 +  poslat vzkaz
 +  redakce
SMS
 +  SMS Eurotel
 +  SMS Paegas
 +  SMS Oskar
 
Ptáme se...
Studenti, hlasujte! - ankety byly přemístěny níže
 
Galerie a jiné
+ IS.MUNI.CZ
+ Právnická fakulta MU
 
Archiv
Číslo 33
Číslo 32
Číslo 31
Číslo 30
Číslo 29
Číslo 28
Číslo 27
Číslo 26
Číslo 25
Číslo 24
Číslo 23
Číslo 22
Číslo 21
Číslo 20
Číslo 19
Číslo 18
Číslo 17
Číslo 16
Číslo 15
Číslo 14
Číslo 13
Číslo 12
Číslo 11
Číslo 10
Číslo 09
Číslo 08
Číslo 07
Číslo 06
Číslo 05
Číslo 04
Číslo 03
Číslo 02
Číslo 01

Časopis: Octopus číslo 15
ČLÁNEK: Počet zobrazení 1724. (Sessions 1720)
Pohled zvenčí
     

Pohled zvenčí

Letošní volby do Studentské komory Akademického senátu prokázaly slabiny našich zástupců v Akademickém senátu, především v oblasti komunikace se studenty. Nezájem studentů o činnost svých zástupců, jakož i jejich apatie k činnosti senátu jako celku, je zarážející. Každá událost má svůj vývoj, své kořeny. Kde hledat kořeny nezájmu studentů o správu věcí svých?

Objevují se dva základní pohledy na věc. Ten první tvrdí, že studenty prostě tyto věci nezajímají, že jim je to jedno. Je zastáván především našimi zástupci ve Studentské komoře. Na obranu není uváděn jediný důvod, proč je situace taková jaká je. Druhý pohled nebo spíše názor je zastáván v řadách studentů – voličů. Říká, že senátoři neudělali naprosto nic, čím by upoutali pozornost svých voličů, čím by je vtáhli do dění na fakultě. Senátoři tvrdí, že všechny důležité informace je možné si přečíst na nástěnce Studentské komory, jak alibistické. Připomíná mi to silně Rakousko-Uhersko: „Mým národům.“ Tak komunikoval panovník s lidem, ale i ten občas vyšel mezi lid. Kde jsou však naši senátoři? Kromě referenda, které se týkalo zachování volného rozvrhu a který studenti uhájili se nic podobného neuskutečnilo. Kolik lidí vědělo, jak úporný boj svádí naši zástupci v senátu o paritní zastoupení studentů v tomto orgánu? Podařilo se jim zvítězit, ale ani je nenapadlo svůj úspěch prodat. Že by skromnost?

Proč se senátoři brání osobního styku se studenty a odkazují na počítačovou techniku? Proč nechtějí slyšet naše názory, třeba na společných setkáních? Bylo by tak těžké dohodnout místo a čas setkání? Jistě by se našla volná učebna. Jasně by se tak ukázalo, jaký mají studenti zájem o dění na fakultě, dalo by to možnost jak senátorům tak i studentům, vyjádřit svá stanoviska a názory. Možná by se tak senátorům podařilo probudit zájem o jejich činnost a dění na fakultě. Proč si však zbytečně přidělávat starosti a práci?

Všichni máme již zde na fakultě možnost vyzkoušet si fungování samosprávy a komunikaci uvnitř studentské obce. Vyčítáme špatnou komunikaci fakultě, v obcích, podnicích, politikům, ale jaká je ta naše? Mluvíme o nezájmu lidí o správu věcí, které se jich týkají, ale ani nás nenapadne hledat důvody tohoto nezájmu a jsme absolutně nekritičtí. Je k smíchu, když kritizujeme druhé a vlastní chyby a kritiku nepřijímáme. O to více je zarážející, když kritizujeme aroganci u některých našich politiků a pak se stane to, že na kritický dotaz vznesený z publika při volbách, stávající senátor odpoví: „Tak proč nekandiduješ.“ Vrchol drzosti. Politik by byl za takovéto chování vypískán a pravděpodobně i nezvolen.

Vztah senátorů a studentů jasně ukazuje, že se máme ještě moc co učit. Učit se jednat s druhými, umět je oslovit, získat si k nim přístup a to nejdůležitější, získat si jejich důvěru.

JIŘÍ VANÍČEK

JIŘÍ VANÍČEK

    Hodnocení
Hodnocení
vynikající --[ 1 2 3 4 ]-- propadák
(hlasovalo 0 čtenářů)
   
Pro elektronický archiv zpracoval: TomášTyl
Octopus číslo 15

 

Chapadlo

Rozhovor s děkanem PrF MU prof. Josefem Bejčkem

POZDRAV Z ANGLIE

Kosovo - obžaloba fašismu v nás

Knihovna a dobrá vůle

Problémy fakticity procesního účastenství

Hospody

Honba za tógou ´99

Hledání Pavlíka Morozova

Babička se nepovedla

Ad Causa Management

Ad Malé zamyšlení nad politikou zaměstnanosti

Průvodní text k tématu SK AS PrF MU

Nechtěná demokracie

Pohled zevnitř

Jak je to v Praze?

Pohled zvenčí

Papírové polobotky

Krátce

Volové se smát nepotřebují

Volby ve třeťáku potřetí

Kudy ven?

Volební blamáž aneb myslíme jinak

Tramvaj do stanice Existence

Dívej se do tmy, je tak barevná

Ústavní vlaky a evropské rychlovlaky

 


(c) Copyright Octopus 2001, 2002
 powered by juristic with partners